sekretariat@biblioteka.gliwice.pl    ul. Kościuszki 17  Gliwice 44-100
Cała Polska
Dla dzieci

OPAC
EBIB
Biuletyn Informacji Publicznej
 • HISTORIA
 • DZIAŁY
 • STATYSTYKA
 • NAGRODY
 • AKTUALNOŚCI

 • DZIAŁY
  Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
  Bogna Dobrakowska
  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 238 25 10
  e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl


  DZIAŁY ADMINISTRACYJNE


  Sekretariat. Dział Kadr.
  kierownik: Józefa Całka

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 238 25 10
  e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

  Dział Finansowo-Księgowy
  główna księgowa: Marzena Świder

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 25 29
  e-mai: ksiegowosc@biblioteka.gliwice.pl

  Dział Administracyjno-Gospodarczy
  kierownik: Maria Olawa

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 25 62
  e-mail: administracja@biblioteka.gliwice.pl


  Działy merytoryczne

  Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
  kierownik: Agnieszka Zielska

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 231 12 36, (32) 238 26 43
  gromadzenie@biblioteka.gliwice.pl

  Gromadzi zbiory na potrzeby biblioteki głównej i bibliotek filialnych. Opracowuje książki (alfabetycznie, rzeczowo i przedmiotowo), przygotowuje materiały biblioteczne do udostępniania czytelnikom i tworzy katalogi zbiorów biblioteki. W dziale dostępny jest alfabetyczny katalog centralny i komputerowa baza danych, informujące o zasobach gliwickich bibliotek publicznych.

  Informacje o zbiorach MBP w Gliwicach można uzyskać telefonicznie tel. (32) 238 26 43 i
  (32) 231 12 36 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.


  Dział Instrukcyjno-Metodyczny
  kierownik: Izabela Kochańczyk

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 26 24
  e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl

  Sprawuje nadzór merytoryczny i opiekę instrukcyjno-metodyczną nad siecią bibliotek publicznych w Gliwicach. Opracowuje plany, sprawozdania i analizy, organizuje doskonalenie zawodowe bibliotekarzy oraz inicjuje przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe związane z upowszechnianiem biblioteki i czytelnictwa.

  Dział dysponuje księgozbiorem fachowym, materiałami i pomocami metodycznymi. Można tu uzyskać informacje adresowe, dane o wielkości i charakterze zbiorów biblioteki oraz o prowadzonych katalogach i usługach bibliotecznych.

  Opracowuje materiały promocyjne dla całej Biblioteki i wszystkich filii.


  Biblioteka Centralna
  kierownik: Iwona Dworzańska

  ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel.(32) 231 54 05; (32) 238 26 52; (32) 238 26 63


  FILIE mapa