sekretariat@biblioteka.gliwice.pl    ul. Kościuszki 17  Gliwice 44-100
 

DZIAŁY
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Bogna Dobrakowska

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 238 25 10
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

Zastępca dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach
Izabela Kochańczyk

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 238 25 10
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl


DZIAŁY ADMINISTRACYJNE


Sekretariat. Dział Kadr.
kierownik: Józefa Całka

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel./fax (32) 238 25 10
e-mail: sekretariat@biblioteka.gliwice.pl

Dział Finansowo-Księgowy
główna księgowa: Marzena Świder

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 25 29
e-mail: ksiegowosc@biblioteka.gliwice.pl

Dział Administracyjno-Gospodarczy
kierownik: Maria Olawa

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 25 62
e-mail: administracja@biblioteka.gliwice.pl

Informatycy:
ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 231 12 36
e-mail: informatycy@biblioteka.gliwice.pl

Andrzej Ludera
e-mail: andlud@biblioteka.gliwice.pl
Grzegorz Łobacz
e-mail: gregl@biblioteka.gliwice.pl
500 561 190 (tylko SMS)

DZIAŁY MERYTORYCZNE

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
kierownik: Agnieszka Zielska

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 231 12 36, (32) 238 26 43
gromadzenie@biblioteka.gliwice.pl

Gromadzi zbiory na potrzeby biblioteki głównej i bibliotek filialnych. Opracowuje książki (alfabetycznie, rzeczowo i przedmiotowo), przygotowuje materiały biblioteczne do udostępniania czytelnikom i tworzy katalogi zbiorów biblioteki. W dziale dostępny jest alfabetyczny katalog centralny i komputerowa baza danych, informujące o zasobach gliwickich bibliotek publicznych.

Informacje o zbiorach MBP w Gliwicach można uzyskać telefonicznie tel. (32) 238 26 43
i (32) 231 12 36 od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.


Dział Instrukcyjno-Metodyczny
kierownik: Marta Kryś

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel. (32) 238 26 24
e-mail: instrukcyjny@biblioteka.gliwice.pl

Sprawuje nadzór merytoryczny i opiekę instrukcyjno-metodyczną nad siecią bibliotek publicznych w Gliwicach. Opracowuje plany, sprawozdania i analizy, organizuje doskonalenie zawodowe bibliotekarzy oraz inicjuje przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe związane z upowszechnianiem biblioteki i czytelnictwa.

Dział dysponuje księgozbiorem fachowym, materiałami i pomocami metodycznymi. Można tu uzyskać informacje adresowe, dane o wielkości i charakterze zbiorów biblioteki oraz o prowadzonych katalogach i usługach bibliotecznych.

Opracowuje materiały promocyjne dla całej Biblioteki i wszystkich filii.Biblioteka Centralna
kierownik: Brygida Karwacka

ul. Kościuszki 17, 44-100 Gliwice, tel.(32) 231 54 05; (32) 238 26 52; (32) 238 26 63
e-mail: bc@biblioteka.gliwice.pl


FILIE   mapa